Giá tiền điện tử

All
ARPA

ARPA Chain (ERC 20) Giá

(ARPA)

0.05121.26%

ARPA Thông tin thị trường

  • Thứ hạng376
  • Nguồn cung lưu thông1,242,888,889
  • Tổng cung1,500,000,000
  • Vốn hóa thị trường$47,768,937.57076218
  • Nguồn cung tối đa2,000,000,000

ARPA Liên kết liên quan

ARPA Giá trực tiếp

ARPA / USDT

0.0512 1.26%

Âm lượng 24 giờ: 124484579.3 ARPA

Về ARPA Chain (ERC 20) (ARPA)

ARPA is a secure multi-party computation network relying on smart contracts and information exchange among multiple blockchain networks, and is a type of Layer 2 solution. ARPA adopts secret sharing, somewhat homomorphic encryption, Beaver circuit randomization technology, etc. to perform multi-party addition and multiplication equations of cyphertexts, and realize more complex computational logic, which is aimed to achieve the Turing complete computing power. However, in the current technological environment, there is still a gap of 1-2 orders of magnitude between the speed of secure multi-party computation and that of plaintext computation.

Đánh giá bảo mật

save-icon86.47/100

Điểm nổi bật & Cảnh báo

Đánh giá được cung cấp bởi trang web của bên thứ ba, cho biết tình hình của dự án đầu tư.save-iconCERTIK

Điểm nổi bật

  • Số lượng người theo dõi Twitter/X xếp hạng top 25%
  • Kiểm tra bảo mật có sẵn
  • Số lượng MAU đứng đầu 25%
  • Khối lượng giao dịch hàng ngày xếp hạng hàng đầu 10%
  • Vốn hóa thị trường xếp hạng hàng đầu 10%