ราคาสกุลเงินดิจิทัล

All
SKL3L

Long SKL, 3x Leverage ราคา

(SKL3L)

0.0022761.65%

SKL3L ข้อมูลการตลาด

  • สินทรัพย์อ้างอิงSKALE Network(SKL)
  • มูลค่าสุทธิ0.002275 USDT
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการรายวัน0.1%
  • อุปทานทั้งหมด14,140,000 SKL3L
  • มูลค่าตลาด32,168.5 USDT

SKL3L ราคาปัจจุบัน

SKL3L / USDT

0.002276 1.65%

ปริมาณ 24 ชม: 164450285 SKL3L

เกี่ยวกับ Long SKL, 3x Leverage (SKL3L)

SKL3L is a leverage token representing a long position on SKL multiplied by 3. If SKL increases by 1%, the net value of SKL3L will increase by approximately 3%. In a fluctuating market the NAV of the token will be worn, and in extreme market conditions the value of the asset may be reduced to 0. Leverage tokens should only be held for short time periods to avoid losses resulting from price erosion.