ราคาสกุลเงินดิจิทัล

All
API33L

Long API3, 3x Leverage ราคา

(API33L)

0.0056349.48%

API33L ข้อมูลการตลาด

  • สินทรัพย์อ้างอิงAPI3(API3)
  • มูลค่าสุทธิ0.005657 USDT
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการรายวัน0.1%
  • อุปทานทั้งหมด6,540,000 API33L
  • มูลค่าตลาด36,996.78 USDT

API33L ราคาปัจจุบัน

API33L / USDT

0.005634 9.48%

ปริมาณ 24 ชม: 46284842 API33L

เกี่ยวกับ Long API3, 3x Leverage (API33L)

API33L is a leverage token representing a long position on API3 multiplied by 3. If API3 increases by 1%, the net value of API33L will increase by approximately 3%. In a fluctuating market the NAV of the token will be worn, and in extreme market conditions the value of the asset may be reduced to 0. Leverage tokens should only be held for short time periods to avoid losses resulting from price erosion.