Bitrue-leningen
--
USDT
Totaal leenbaar($)
Dagelijkse interesse:%
Flexibele terugbetaling
Geen leveringstermijn

Onbetaalde rente($) ≈ --

-- USDT

Totaal geleend($)

Terugbetalen

-- Bestelling(en)

Bestellingen met een hoog risico

Margeoproep

Productomschrijving

Bitrue-leningen
Invoering

Bitrue Loans is de dienst voor het lenen van digitale valuta die wordt aangeboden door de Bitrue-beurs. Verpand uw munten om USDT, BTC, XRP of ETH te lenen.Hierdoor kunt u de rechten op uw digitale valuta blijven behouden, terwijl u werkkapitaal vrijmaakt voor directe projecten.

ProductregelsLeningrecordTerugbetalingsrecordMargeoproepgeschiedenis

De leendienst die wij bieden verwijst naar de panduitleendienst waarmee Gebruikers één digitale munt (“Pledged Coin”) die zij zelf op ons platform houden, in pand geven voor het lenen van een andere digitale munt (“Borrowed Coin”). Gebruikers moeten de KYC-verificatie doorstaan en hun pincode instellen voordat ze de leenservice kunnen gebruiken. Hieronder vindt u de specifieke regels van de leenservice:

1.Het bedrag van de beloofde munt mag niet minder zijn dan het minimale beloofde bedrag, berekend als: 100 USDT / realtime USDT-eenheidsprijs van de beloofde munt.

2.Munten die als beloofde munt kunnen worden gebruikt, zijn onder meer de onderstaande munten:

1) Reguliere munten:

2) Stabiele munten:

3) Altcoins:

3.Uitleentermijn: onbeperkt, tenzij de bestelling van de Gebruiker een margin call bereikt of verplicht wordt afgeleverd.

4.Rente: de rente is variabel en wordt dagelijks om 17.00 uur (UTC) berekend.

5.Beloftepercentage voor leningen: , vastgesteld op basis van de risicobeoordeling van de beloofde munt.

6.Verplicht leveringstarief: , vastgesteld op basis van de risicobeoordeling van de beloofde munt.

7.Beloftepercentage: niet vast, berekend als: (waardering van de geleende munt van een bestelling + waardering van onbetaalde rente) / waardering van de beloofde munt) * 100%

8.Normale terugbetaling: Gebruikers hebben het recht om, vóór de verplichte levering of afsluiting, op elk moment de hoofdsom en rente terug te betalen in de vorm van de Geleende Munt (in tegenstelling tot de Verpande Munt), op voorwaarde dat de uitstaande rente vóór de hoofdsom wordt terugbetaald. Hieronder vindt u de terugbetalingsregels voor de hoofdsom en de rente. Bitrue zal de beloofde munt van de gebruiker terugstorten op zijn spotrekening in verhouding tot de hoofdsom en rente die daadwerkelijk door de gebruiker zijn terugbetaald, totdat alle hoofdsom en uitstaande rente volledig zijn terugbetaald.

9.Wijze van terugbetaling van de hoofdsom: Gebruikers kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om de hoofdsom geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

10.Wijze van rentebetaling: het af te lossen rentebedrag wordt aan het einde van elke maand vermeld en moet vóór de vijfde dag van de volgende maand worden terugbetaald. Als de terugbetaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, zal het systeem het geld op de vijfde dag om 16.00 uur UTC automatisch afschrijven (zonder boete), dat wil zeggen dat de rente automatisch van de contante rekening wordt afgeschreven, en als het saldo van de de spotrekening onvoldoende is, zal het systeem de resterende rente van de pandrekening aftrekken.

11.Margestorting en verplichte levering: wanneer het toezeggingspercentage een gevaarlijke waarde bereikt, zullen we proberen de Gebruiker hiervan per e-mail en sms op de hoogte te stellen en zullen we aanmoedigen dat aan een margestorting wordt voldaan. Indien de Gebruiker er niet in slaagt een margestorting uit te voeren of de margestorting om andere redenen onvoldoende is om het verplichte leveringstarief te bereiken of te overschrijden, wordt de bestelling van de gebruiker verplicht geleverd. Onder dergelijke omstandigheden wordt de bestelling geacht te zijn voltooid en is de Gebruiker niet verplicht, noch zal hij in staat zijn de margestorting enz. terug te betalen of uit te voeren.

Als het verplichte toezeggingspercentage van de bestelling bijvoorbeeld is vastgesteld op 85% en het toezeggingspercentage 85% of hoger bedraagt, zal de bestelling van de Gebruiker verplicht worden afgeleverd, dat wil zeggen alle Toegezegde Munten van de Gebruiker en eventuele voordelen. de opbrengsten, of rechten van die geleende munten (indien aanwezig) zullen eigendom zijn van ons, en alle geleende munten en alle voordelen, opbrengsten of rechten van die geleende munten (indien aanwezig) zullen eigendom zijn van de gebruiker, en de leenrelatie tussen de Gebruiker en Bitrue met betrekking tot die specifieke bestelling wordt beëindigd.

12.Verplichte beëindiging: Bij een bestelling met een looptijd van meer dan één maand is Bitrue gerechtigd deze bestelling te beëindigen indien het risico van de Pledge Coin plotseling toeneemt. We beëindigen als volgt: het systeem trekt automatisch alle uitstaande bedragen van de spotrekening van de Gebruiker af, inclusief de hoofdsom en rente, en stort de Pledge Coin terug op de spotrekening van de Gebruiker; maar als het bedrag op de spotrekening onvoldoende is, wordt automatisch een verplichte levering afgedwongen.